Wikia

Hawaii Five-O Wiki

Gilbert Lani Kauhi

725pages on
this wiki
Talk0
Gilbert Kauhi
Kono68
Character
Birthplace
{{{Birthplace}}}
Birthdate
{{{Birthdate}}}
Series
1968

Gilbert Lani Kauhi is an actor who played Kono Kalakaua on the 1968 Hawaii Five-O (1968 TV series) television series.

Around Wikia's network

Random Wiki